Chi tiết tin
Quay lại

Khai giảng năm học 2018 - 2019

Ngày 17/08/2018, 16:05
Trường Tiểu học Trưng Vương Thông báo:
Học sinh lớp 1 tập trung vào trường (theo điểm học) vào ngày 20/8/2018 
Học sinh lớp 2, 3, 4, 5 tập trung vào trường (theo điểm học riêng lớp 5C và 5D học điểm Trung Tâm) vào ngày 21/8/2018
Tuyết Trinh