Chi tiết tin
Quay lại

MÚA LỄ KHAI MẠC ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO PHƯỜNG CHÂU VĂN LIÊM LẦN THỨ IX NĂM 2022

Ngày 19/03/2022, 06:16

 

MÚA LỄ KHAI MẠC ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO  PHƯỜNG CHÂU VĂN LIÊM LẦN THỨ IX NĂM 2022

 

https://youtu.be/mSh15UI9Q-s

NGUYỄN THỊ BÍCH HUYỀN