Chi tiết tin
Quay lại

Quý định quy trình tiếp công dân

Ngày 18/10/2021, 12:39

Quý định quy trình tiếp công dân

Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Thị Bích Huyền