Chi tiết tin
Quay lại

Thông báo nghỉ học

Ngày 07/02/2020, 16:52
BGH Trường Tiểu học Trưng Vương thông báo đến PHHS cho học sinh nghỉ học từ 10/02/2020 đến hết ngày 16/02/2020. Ngày 17/02/2020 học sinh học lại bình thường.
Nguyễn Thị Bích Huyền