Liên kết website
Thống kê lượt truy cập
Tổng số người Online: 1
Tổng số lượt truy cập: 26057
Xuất bản thông tin
Thông báo
Quay lại

QUYẾT ĐỊNH V/v Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn TP Cần Thơ

Ngày 19/04/2021, 23:07

Quyết định 725

/documents/40147/261098/QD+725_1.signed+sgk+lop+2.pdf/700ebb8e-f2a9-4f72-abe1-ccfcd4bae92e

Quyết định 726

/documents/40147/261098/QD+726_1.signed+sgk+lop+6.pdf/6f5d1041-3ec9-4300-b3a5-54657bb0b4f7

Cụ thể, danh mục SGK lớp 2 gồm 24 sách. Trong đó, Tiếng Việt 2 có hai sách: Nguyễn Thị Ly Kha chủ biên, Bùi Mạnh Hùng tổng chủ biên. Cả hai đều của Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam (GDVN).

Toán 2 ba sách:  Hà Huy Khoái tổng chủ biên NXB GDVN; Trần Nam Dũng tổng chủ biên, NXB GDVN; Đỗ Đức Thái tổng chủ biên, NXB Đại học Sư phạm.

Đạo đức 2 ba sách: Trần Thanh bình, Đinh Phương Duy, Phạm Quỳnh đồng chủ biên, NXB GDVN.; Nguyễn Thị Toan tổng chủ biên, NXB GDVN; Trần Văn Thắng tổng chủ biên, NXB Đại học Sư phạm TP.HCM.

Tự nhiên và xã hội 2 hai sách: Đỗ Xuân Hội tổng chủ biên, Vũ Văn Hùng tổng chủ biên, NXB GDVN.

Giáo dục thể chất 2 một sách: Phạm Thị Lệ Hằng chủ biên, NXB GDVN.

Âm nhạc 2 có ba sách: Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính đồng chủ biên, NXB GDVN;  Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn đồng tổng chủ biên, NXB GDVN; Lê Anh Tuấn tổng chủ biên kiêm chủ biên, NXB Đại học Sư phạm TP.HCM.

Mĩ thuật 2 có ba sách: Nguyễn Xuân Tiên, Nguyễn Thị Nhung đồng tổng chủ biên, NXB GDVN; Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh Gia Lê đồng tổng chủ biên, NXB GDVN; Nguyễn Thị Đông tổng chủ biên, NXB Đại học Sư phạm.

Hoạt động trải nghiệm 2 ba sách: Phó Đức Hòa, Vũ Quang Tuyên đồng chủ biên, NXB GDVN; Lưu Thu Thủy, Bùi Sỹ Tụng đồng tổng chủ biên, NXB GDVN; Nguyễn Dục Quang tổng chủ biên, NXB Đại học Sư phạm TP.HCM.

Tiếng Anh 2 có bốn sách: Family and Friends – National Edition, Trần Cao Bội Ngọc chủ biên, NXB GDVN; Phonics – Smart, Nguyễn Thu Hiền chủ biên, NXB Đại học Quốc gia TP.HCM; i-Learn Smart Start, Nguyễn Thị Ngọc Quyên chủ biên, NXB Đại học Sư phạm TP.HCM; Tiếng Anh 2, Hoàng Vân Vân tổng chủ biên, NXB GDVN.

Danh mục SGK lớp 6 gồm 33 sách. Trong đó, ngữ văn có ba sách: Ngữ văn 6 tập 1, 2, Bùi Mạnh Hùng tổng chủ biên, NXB GDVN; Ngữ văn 6 tập 1, 2, Nguyễn Thị Hồng Nam chủ biên, NXB GDVN;  Ngữ văn 6 tập 1, 2, Nguyễn Minh Thuyết tổng chủ biên, NXB Đại học sư phạm TP.HCM.

 

Toán có hai sách: Toán 6 tập 1, 2, Trần Nam Dũng, Bùi Văn Nghị đồng tổng chủ biên, NXB GDVN. Toán 6 tập 1, 2, Đỗ Đức Thái tổng chủ biên kiêm chủ biên, NXB Đại học sư phạm.

Giáo dục công dân ba sách: Đinh Phương Duy, Đào Thị Ngọc Minh, Huỳnh Văn Sơn đồng chủ biên, NXB GDVN; Nguyễn Thị Toan chủ biên, NXB GDVN; Trần Văn Thắng tổng chủ biên, NXB Đại học Sư phạm TP.HCM.

Khoa học tự nhiên ba sách Cao Tự Giác tổng chủ biên kiêm chủ biên, NXB GDVN; Mai Sỹ Tuấn tổng chủ biên, NXB Đại học Sư phạm; Vũ Văn Hùng tổng chủ biên, NXB GDVN.

Tin học 6 hai sách: Nguyễn Chí công, Hà Đặng Cao Tùng, Đinh Thị Hạnh Mai, Hoàng Thị Mai, NXB GDVN; Hồ Sĩ Đàm, Hồ Cẩm Tú, Nguyễn Đình Hóa, Phạm Thị Anh Lê, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chí Trung, NXB Đại học Sư phạm.

Công nghệ 6 ba sách: Bùi Văn Hồng tổng chủ biên, NXB GDVN; Lê Huy Hoàng tổng chủ biên, kiêm chủ biên, NXB GDVN; Nguyễn Tất Thắng tổng chủ biên, NXB Đại học Sư phạm TP.HCM.

Âm nhạc 6 ba sách: Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai đồng tổng chủ biên, NXB GDVN; Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính đồng tổng chủ biên, NXB GDVN; ĐỗThanh Hiên tổng chủ biên kiêm chủ biên, NXB Đại học Sư phạm TP.HCM.

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 một sách: Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Quang Tuyên đồng tổng chủ biên, NXB GDVN.

Mĩ thuật 6 ba sách: Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên đồng tổng chủ biên, NXB GDVN; Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh Gia Lê đồng tổng chủ biên, NXB GDVN; Vũ Văn Tuyến tổng chủ biên kiêm chủ biên, NXB Đại học Sư phạm.

Giáo dục thể chất 6 ba sách: Trịnh Hữu Lộc tổng chủ biên, NXB GDVN; Hồ Đắc Sơn, Nguyễn Duy Quyết đồng tổng chủ biên, NXB GDVN; Lưu Quang Hiệp tổng chủ biên, NXB Đại học Sư phạm.

Lịch sử và Địa lý 6 ba sách: Nguyễn Kim Hồng tổng chủ biên phàn địa lí, Hà Bích Liên chủ biên phần lịch sử, NXB GDVN; Vũ Minh Giang tổng chủ biên, NXB GDVN; Đỗ Thanh Bình, Nguyễn Viết Thịnh tổng chủ biên, NXB Đại học Sư phạm.

Tiếng Anh 6 bốn sách: Tiếng Anh 6 tập 1, 2, Hoàng Vân Vân tổng chủ biên, NXB GDVN; i-Learn Smart World, Võ Đại Phúc tổng chủ biên kiêm chủ biên, NXB Đại học Sư phạm TP.HCM; Bloggers – Smart, Lê Hoàng Dũng chủ biên, NXB Đại học Quốc gia TP.HCM; Right-on, Võ Đại Phúc tổng chủ biên kiêm chủ biên, NXB Đại học Sư phạm TP.HCM.

Nguyễn Thị Bích Huyền

Tin tức - Sự kiện

Thông tư 06/2021/tt-ttcp /quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn...

Nhà trường

Thông tư 06/2021/tt-ttcp /quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn...

Đảng - Đoàn thể

Nhằm để tổ chức cho học sinh có sân chơi bổ ích vui Tết Trung Thu...

Nhân dịp khai giảng năm học mới, Công an Cần Thơ đã trao 400 phần...

Mỗi lần tham gia cắm trại sẽ giúp thiếu nhi thêm yêu thiên nhiên,...